OVER STICHTING ONS DAGELIJKS BROOD

Wat is ons doel? Sociale cohesie (verbondenheid) is zoals gezegd een belangrijke kernwaarde van het dorp. Deze verbondenheid staat onder druk doordat voorzieningen dreigen te verdwijnen. De voorzieningen die er nog zijn zijn de speeltuin, Café De Klok en Voetbalvereniging De Zwerver. Ook de Hervormde Kerk speelt een belangrijke rol in (een deel van) het dorp. Ontmoeten en verbinding staat centraal bij deze voorzieningen, ieder op een andere manier, voor een andere doelgroep, een ander doel en een ander tijdstip. Samen vormen ze de schakel van verbinding in Kinderdijk. De bakkerij wordt gezien als onmisbaar in deze schakel. Omdat het een neutrale plek is. Omdat het een plek is die zes dagen per week, van ‘s ochtends vroeg tot het einde van de dag, open is. Omdat het een plek is die voor iedereen toegankelijk is.

“Het creëren van een fijne, neutrale ontmoetingsplek vóór en dóór Kinderdijkers. Bakkerij Ons Dagelijks Brood is een schakel in het ontmoetingsnetwerk Kinderdijk en vormt een brug over de kloof tussen bewoners en toeristen.“